hem

 

Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Byggmästaren Ahlström

Brandmän 1. Sittande Gustaf Fredriksson, Ekholm, Malmsten, Johan Edvard Norrlander, Förman Andersson, Eklund. Stående: Erland Fredriksson, Karl Sarsson, Ture Andesson, Karlsson, Svensson, Holmström

 

Anders Eric Ahlström föddes 5/3 1848 i torpet Ahlhagen under Ekby Prästgård. Föräldrarna, torparen Johannes Andersson och Anna Maria Andersdotter, fick många barn av vilka flera ej nådde vuxen ålder. Fadern blev mot slutet av livet av med ett ben och tvingades bära träben. Anders Eric stannade därför i hemmet ända till 33 års ålder, då han reste till Stockholm; han hade tidigt satts i lära som snickare och skulle nu komma att avancera till byggmästare. Innan han lämnade Ekby antog han dock tillsammans med brodern Pehr Gustaf namnet Ahlström. Med en lysande början som ansvarig för uppförandet av ett stort antal byggnader utmed de nya järnvägarna i landet, bosatte han sig år 1882 i Mariestad. Samma år gick hans fader bort. Anders Erics första stora byggprojekt här i staden blev Mariestads högre flickskola, numera rivet, för att följas av länslasarettet på Drottninggatan (rivet) samt landsstatshuset-länsstyrelsen (stadsbiblioteket idag). År 1888 uppförde han ett stort affärs- och bostadshus vid nya torget; Ahlströmska huset, vilket överlevde stadsbranden 1895, i vilket han också kom att bo ett antal år. Detta hus revs först 1965 för att ge plats för ”EPA-huset”. Med många kommunala uppdrag i ryggen köpte han så Sandbäckens gård år 1899 (samman med byggmästare Hultberg) där han slutligen bodde till sin död 9/9 1913. Ahlström förblev ogift och ligger under en stor, omgärdad obelisk på Mariestads södra begravningsplats.

 

Sandbäckens gård har sannolikt ursprung i 1700-talet, från vilket århundrade de två flyglarna på bilden stammade. Mangårdsbyggningen uppfördes dock som enplans alldeles i början av 1800-talet, för att höjas till två plan 1852. Förutom flyglarna fanns sju arbetarbostäder, bagarstuga, ladugård, stall samt rävgårdar med fryshus. Bland tidiga ägare märks kända namn från Mariestads historia; Sach, Silwerswärd, Rose, Lake, Warfinge, Kihlbom, Peterzén m.fl. År 1812 försålde landssekreteraren H.C Natt och Dag Sandbäcken till kommerserådet Georg Sorbon, vars arvingar sålde det vidare 1829 till kommerserådet Anders Johan Northman. Denne kom att utvidga egendomen avsevärt och utökade även det intill belägna Ulriksdal. Genom arv kom det i kammarherre Anders Otto Emil Hedenstiernas ägo, vilken alltså försålde Sandbäcken till de båda byggmästarna Lars Johan Hultberg samt Anders Eric Ahlström 1899, av vilka den senares arvingar år 1917 sålde dennes andel till Gottfrid Johansson. Johanssons efterkommande antog namnet Sandefelt. Från 1960-talet blev egendomen stadd i nedan och fungerade till det sista som möbelaffär. Sandbäcken revs under 1970-talet; på platsen finns nu Vägverkets rastplats Sandbäcken.

 

Parentes: undertecknads morfars mor, Anna Maria Hasselblad (1880-1972), gift Larsson, tjänade piga hos byggmästaren i Ahlströmska huset 1900-1902. Tillika var den sammes farfars far, Ernst Laurentius Bengtsson (1882-1955), dräng hos Ahlström på Sandbäcken 1901-1903. En arbetsgivare med viss betydelse för släkten således.

 

Christer Bengtsson

 

 

Källor:

Mariestads Bildarkiv genom Tomas Jiglind.

Skriften ”Södra begravningsplatsen”, Lars Johansson 2007.

”Svenska gods och gårdar, Skaraborgs län norra” 1942.

Kyrkoarkiven i Ekby, Mariestad samt Ullervad.

 

 

Bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa

Info

 

Vid kontakt med oss klicka på styrelsen!

Sidan senast uppdaterad den 2018-01-23